پایان اعتراض دو روزه کارگران تراورس در تهران

ایلنا
همه کارگران معترض که از نواحیه ریلی استان لرستان برای رسیدگی به مشکلاتشان به تهران آمده بودند با اعتماد به وعده نمایندگان مجلس و مسئولان راه‌آهن کشور به تجمع اعتراضی خود پایان دادند.

کارگران تراورس لرستان که از روز سه شنبه (۹ آبان) با سفر به تهران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی و شرکت راه‌آهن کشور تجمع کرده بودند، عصر دیروز با وعده‌های مسئولان راه آهن کشور عازم شهرشان شدند.

تعدادی از این کارگران به ایلنا گفتند: تجمع دو روزه ما در حالی خاتمه یافت که در این مدت دو نفر از نمایندگان استان لرستان در مجلس و مسئولانی از شرکت راه‌آهن کشور وعده دادند که ظرف روزهای آینده به مشکلاتشان رسیدگی کنند.

به گفته آنان، در روز نخست دو نماینده استان لرستان، آقایان بیرانوندی و ملک‌شاهی، ازجمله نمایندگان بودند که با حضور در اجتماع کارگران تراورس لرستان، درباره رفع مشکلات آنها وعده رسیدگی دادند. همچنین در دومین روزی که اعتراض صنفی کارگران مقابل ساختمان راه آهن کشور صورت گرفت، آقای سعیدی‌خواه مسئول حراست این شرکت وعده پیگیری مطالباتمان را داده است.

کارگران تراورس لرستان در خاتمه می‌گویند: بر همین اساس همه کارگران معترض که از نواحیه ریلی استان لرستان برای رسیدگی به مشکلاتشان به تهران آمده بودند با اعتماد به وعده نمایندگان مجلس و مسئولان راه‌آهن کشور به تجمع اعتراضی خود پایان دادند.