تجمع بازنشستگان کیان‌تایر مقابل کارخانه

ایلنا
بازنشستگان کارخانه کیان تایر از ساعتی پیش در اعتراض به محقق نشدن وعده پرداخت سنوات بازنشستگی مقابل کارخانه کیان تایر تجمع کرده‌اند.

جمعی از معترضان درباره تجمع امروز گفتند: براساس توافقی که میان نمایندگان هیات حمایت از صنایع، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بازنشستگان کیان‌تایر شده است، قرار بود تمامی مطالبات ۴۰۰ بازنشسته کیان تایر تا ۲۵ اسفند پرداخت شود، اما این وعده همانند وعده‌های گذشته محقق نشد و ما همچنان در آستانه سال نو بلاتکلیف به حال خود رها شده‌ایم.

معترضان تاکید دارند؛ بر مبنای توافق‌های پیشین بین ما و هیات حمایت از صنایع قرار بود ماهی ۵۰۰ هزار تومان بابت سنوات به بازنشستگان پرداخت شود تا حداقل پس از پنج سال تمامی مطالبات تسویه شود.

آنها می‌افزایند: هشت ماه گذشته و کارخانه اقساط ما را پرداخت نکرده است؛ این در حالی است که بارها مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کرده‌ایم و از هیات حمایت از صنایع خواسته‌ایم یکبار برای همیشه تکلیف پرداخت تعهدات خود را مشخص کند.

بازنشستگان کارخانه کیان تایر، افزودند: هرکدام از بازنشستگان بابت سنوات بازنشستگی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان از کارخانه کیان تایر طلبکار هستند و قاعدتا حتی با پرداخت‌‌ همان ۵۰۰ هزار تومان در ماه هم روند تسویه‌حساب آن‌ها بیش از یک دهه طول می‌کشد.

در سال ۹۶ قرار بود با مکاتباتی که هیات حمایت از صنایع در مقام اداره‌کننده کیان‌تایر با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده است، تسهیلاتی از طریق سیستم بانکی برای رفع مشکلات کارخانه و پرداخت مطالبات بازنشستگان به کیان تایر پرداخت شود اما همچنان تکلیف این وام مشخص نیست.