مزایای اضافه‌کاری کارگران شهرداری صفادشت کامل پرداخت نمی‌شود

ایلنا
کارگر ان شاغل در مجموعه شهرداری صفادشت و سازمان‌های وابسته به آن، از اجرا نشدن قانون کار درخصوص محاسبه مزایای اضافه‌کاری و شب‌کاری خود خبر می‌دهند.

کارگران شاغل در مجموعه شهرداری صفادشت و سازمان‌های وابسته به آن، در تماس با خبرنگار ما گفتند: باوجود اجباری بودن اضافه‌کاری و کار شبانه، کارفرما مزایای مزدی ما را به صورت کامل پرداخت نمی‌کند. این ادعا درحالی است که برابر مواد ۵۸ و ۵۹ قانون کار باید بابت هر ساعت کار اضافی ۴۰ درصد و بابت هر ساعت کارشبانه ۴۰ درصد مزد بیشتر پرداخت کرد.

به گفته کارگران، جدا از این مسئله شهرداری صفادشت حقوق و بیمه کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کند و در عین حال سقف اضافه‌کاری و تعطیل کاری آن‌ها نیز از ماهانه ۱۴۰ ساعت به حداقل ۴۰ ساعت کم شده است.

آنها با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات ما پرداخت نشدن مزایایی است که اعضای شورای اسلامی شهر آن را مصوب کرده‌اند، افزودند: این مزایا شامل پاداش آخر سال، مناسبت‌ها و اعیاد‌ مذهبی است که شهرداری حدودا دو سال است علارغم وعده‌هایی که به کارگران می‌دهد از پرداخت آن به کارگران خوداری می‌کند.

کارگران با بیان اینکه حقوق دریافتی ما مخارج زندگی خانوادگی‌مان راتامین نمی‌کند، افزودند: با کاهش اضافه‌کاری‌ها و حذف مزایای عرفی و مصوب شورای اسلامی برای تامین مخارج دچار مشکل شده‌ایم.