انتظار طولانیِ دو هزار کارگزار صندوق بیمه کشاورزی

ایلنا
کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی می‌گویند: ماه‌هاست در انتظاریم تا نمایندگان مجلس فرصت پیدا کنند و طرح جذب را در صحن علنی مجلس بررسی کنند.

دو هزار کارگزار صندوق بیمه کشاورزی سراسر کشور حالِ این روزهای خود را با این واژه‌ها توصیف می‌کنند؛ هم خوشحال و هم کلافه و مستاصل.

آن‌ها می‌گویند: وقتی سال گذشته طرح جذب ما در کمیسیون اجتماعی مجلس رای آورد، خوشحال شدیم و باور کردیم که سال‌ها بلاتکلیفی و کار با درآمد ناچیز به پایان رسیده؛ اما ماه‌ها انتظار برای آمدن «طرح جذب» به صحن علنی مجلس ما را کلافه کرده‌است؛ ماه‌هاست در نوبتیم اما نمایندگان مجلس به طرحی که قرار است تکلیف دو هزار نفر از نیروی کار را مشخص کند، به اندازه کافی اهمیت نمی‌دهند و مرتباً بررسی آن را به تعویق می‌اندازند.

به گفته این کارگزاران، قرار بود این طرح اسفند ماه در صحن مجلس مطرح شود که به خاطر اهمیت بررسی لایحه بودجه به سال جدید کشیده شد و البته در سال جدید نیز همچنان در نوبت قرار دارد و این انتظارِ کلافه‌کننده ادامه یافته‌است.

یکی از کارگزاران که در استان اصفهان زندگی می‌کند، می‌گوید: بارها برای پیگیری وضعیت‌مان به تهران آمدیم و با نمایندگان مجلس صحبت کردیم؛ دیگر نمی‌دانیم باید به کجا مراجعه کنیم و دست به دامان چه کسی شویم.

طرح جذب کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی سال گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس رای آورد؛ اگر این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود و نمایندگان مجلس به کلیت آن رای مثبت بدهند، کارگزاران در بدنه دولت جذب خواهند شد. مطالبات اصلی کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی، عقد قرارداد با دولت و تامین بیمه و امنیت شغلی‌ست.