سندیکای کارگران شرکت واحد: وقاحت در تهمت - شرمگين در جوابگويي


یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹ اوت ۲۰۱۸

بعد از اعلام مجمع عمومي از جانب ما تحركات كساني كه خود را مالک سندیکا جازده اند شروع شد.
در آخرين پروژه اشان تحت نام 《پروژه سندیکا سازی دولتی در تقابل با سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم می کنیم》 ثابت كرده اند كه آبشخور فعاليت اشان از كجاست. بجاي بيلان كار عملي اشان در رابطه با برگزاري مجمع عمومي ، تهمت نامه اي نوشته اند در شان خودشان و فعاليت هايشان كه شايد نيازي به جواب دادن نبود چرا که نيت نويسندگان واقعي مشخص است .
اين تخريب نامه شرمگينانه نشان مي دهد كه پشت اين كلاژ كاري هاي حرفه اي كامپيوتري و ادبيات سخيف چه كساني مخفي شده اند، ما مي دانيم انگيزه كسانيكه اين بيانيه را تاييد مي كنند چيست زيرا تا به امروز كسانيكه ادعاي نمايندگي مي كنند حتي يك كار كوچك در قبال اين عمل بزرگ انجام نداده اند ! اين افراد تنها كارشان شده تماس گيري و تهديد كارگران براي پس گرفتن امضاي نامه به سنديكاهاي فرانسه.
تهمت زدن اطلاعاتي به صدها كارگر شركت واحد تحت نام دو فعال كارگري بسيار مزحك! ولي اطمینان مي دهيم كه عواقب سختي براي امضا كنندگان بيانيه خواهد داشت.
يك- ما كارگران فعال در محيط كار مصمم به برگزاري مجمع عمومي سنديكا هستيم و اين مجمع را با تمامي سنگ اندازي ها برگزار مي كنيم و هنوز هم معتقد هستيم كه سوالهايی كه از سنديكاهاي فرانسه شده است بايد از طرف آن سنديكاها نه كارچاق كنان ايراني اشان جواب داده شود. سكوت سنديكاهاي فرانسه و حمايت كارچاق كنان تأييدي است بر نشست ٢٢ مرداد از طرف فردي معلوم الحال با مسئولين شوراهاي اسلامي كار و در خواست ايشان براي محكوم كردن نامه كارگران در محيط كار به سنديكاهاي فرانسه.
دو- بسياري از فعالين كارگري امضا كننده نامه به سنديكاهاي فرانسه خواستار بازگشت به كار همين فرد معلوم الحال بودند و نامه معاون وزير كار تأييدي بوده بر اين ادعا ولي ايشان منافع ديگري دارند. حال اين فرد معلوم الحال جلساتش با وزير كار در چند ماه گذشته را خودش بايد جواب دهد.
از آنجائیكه ما كارگران شركت واحد مي دانيم كه افراد معلوم الحال حتي از نوشتن يك انشا معمولي عاجز هستند و نويسندگان مطلب اشان دنبال حرفهاي ديگري هستند می گوييم كه انتشار مطلب تشكل مستقل ایرادي كه ندارد خيلي هم واجب است ، اگر نويسندگان اين اطلاعيه روزگاري تهمت امريكايی به اين افراد مي زدند و با باز شدن دستشان در پشت وبسايت هاي باصطلاح شروع كارگري مي خواهند رد گم كنند عملي است نخ نما اما بدانند كه ديگران را احمق فرض نكنند و اشكال مقاله را به ما بگويند.
سه- كارگران فعال راه حل را نشان داده اند و آنهم رجوع به خود كارگران است و تا به امروز هم نتيجه اش روشن است.
چهار - این که چه کسی دولتی و یا وابسته به نهادهای امنیتی است در مجمع عمومی مشخص خواهد شد . قاضی نهائی کارگران سندیکائی هستند وشما اگر ریگی به کفش ندارید چرا از مجمع عمومی میتر سید . این همه جنجال ندارد اگر مورد اعتماد کارگران هستید بیائید در مجمع شرکت کنید . بالاترین مرجع در سنديكا مجمع عمومی است وکارگران قدرت تشخیص دارند .نکند فکر میکنید تشخیص شما وچند نفر کاسبکار که سندیکا را برای خود دکان کرده اند از تشخیص کارگران بالاتر است .
پنج- ما معتقدیم که قاضی نهائی کارگران هستند و آنان به خوبی تشخیص میدهند که چه کسانی در این مدت از حقوق آنان دفاع کرده اند وچه کسانی به نام کارگران در فکر کسب و کار خود بوده اند .ما به این امر اعتقاد داریم که رای کارگران در مجمع عمومی فصل الخطاب است و شما با این اتهام زدن های بی دلیل تنها خودتان را در پیش کارگران رسوا میکنید .
شش- شما بارها با وزیر کار سابق (امنیتی ترین وزیر کابینه )ووابستگان به او جلسات محرمانه گذارده اید و قبل از رفتن به مسافرت خارج به در خواست خودتان به ملاقات وزیر کار رفته اید و حتما دستورات لازم راهم گرفته اید .نامه های فدایت شوم ردو بدل کرده اید و بر سر منافع کارگران معامله کرده اید آنوقت به كارگران بدون هیچ دلیلی اتهام امنیتی بودن میزنید . شرم و حیاهم که ندارید واکنون هم که روز حساب است به دیگران انگ و تهمت میزنید تا کارهای خودتان را مخفی کنید .از آن هم غافلید که همه کارگران آنها را میدانند که خوشبختانه از چشم کارگران به دور نمانده است . روز حساب است به پای میز مجمع بیائید که بالاترین مرجع ما مجمع عمومی است . شايد چند صباحي با ديدن مطالبي بر روي چند سايت اينترنت بتوان مدعي فعاليت كارگري بود اما در كف محيط كار عمل ديگري در جريان است .
هیئت برگزاري مجمع عمومي سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد
شامگاه ۲۸ مرداد ۹۷
@syndicavahed1