توفانِ توئیتریِ ماهانه پرستاران

ایلنا
پرستاران هشتم و بیست و هفتم هر ماه، با ایجاد توفان توئیتری، خواستار اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌شوند.

توفان توئیتری پرستاران با هدف درخواست اجرای قانونِ تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ادامه دارد.

پرستاران کشور، هشتم و بیست و هفتم هر ماه، با راه‌اندازی یک توفان در توئیتر از مسئولان می‌خواهند که قانون تعرفه‌گذاری را اجرایی کنند.

آنها با هشتگ‌هایی از قبیل #اجرای_قانون_تعرفه_گذاری_خدمات_پرستاری، #تعرفه_گذاری_به_نفع_مردم_و_بیمه_ها و #احقاق_حق_مردم_با_اجرای_قانون_تعرفه_گذاری، توجه مسئولان را به ناکام ماندنِ مطالبات صنفی خود جلب می‌کنند.

پرستاران کشور در این زمینه نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌هایی نیز انجام داده‌اند که تاکنون بدون نتیجه مانده‌است.