پرستاران بخش خصوصی ۲۵ درصد بیشتر از دولتی‌ها کار می‌کنند

ایلنا
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگری پرستاران تهران گفت: پرستاران دولتی به نسبت پرستاران بخش خصوصی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر کار می‌کنند اما در بخش خصوصی سوابق پرستاران تاثیری بر این موضوع ندارد و باید ۴۴ ساعت در هفته کار کنند.

مسعود نیازی (رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگری پرستاران تهران با اشاره به اینکه دستمزد در بخش خصوصی برای پرسنل پرستار و کادر درمان بسیار پایین است، اظهار داشت: حداقل‌های قانونی را طبق قراردادهای یک ماهه به پرستاران پرداخت می‌کنند. متاسفانه قراردادهای کار پرستاران و کادر درمان در بخش خصوصی اغلب قراردادهای موقت هستند که مدت آن از ۳ ماه هم تقلیل پیدا کرده و در برخی بیمارستان‌ها به یک ماه نیز می‌رسد.

وی افزود: در راستای اینکه تفاوت پرداختی به پرستاران بخش خصوصی و دولتی را ساماندهی کنیم، بهترین گزینه ورود به بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های خصوصی است.

این فعال صنفی پرستاران با تاکید بر اینکه مادام که نتوانیم در بیمارستان‌های خصوصی طرح طبقه‌بندی مشاغل را که بیش از ۲۰ سال از عمر آن می‌گذرد، به اجرا درآوریم، مزد پرستاران معقول نخواهد شد، تصریح کرد: فردی که در بخش خصوصی عنوان پرستار دارد، از دانشگاه‌های همین کشور فارغ‌التحصیل شده اما حدود دو برابر و نیم پایین‌تر از پرستاران بخش دولتی دستمزد می‌گیرد.

نیازی ادامه داد: عادلانه‌تر شدن دستمزد پرستاران از بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اتفاق می‌افتد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگری پرستاران تهران خاطرنشان کرد: به این خاطر که حقوق‌ها به شدت پایین است و حداقل دستمزد‌ها پرداخت می‌شود، پرستاران بخش خصوصی مجبور هستند به خاطر تامین معیشت خانواده بیش از یک شیفت کار کنند. پرستارانی هستند که تا دو شیفت و نیم هم کار می‌کنند.

نیازی تصریح کرد: گذشته از اینکه این مساله بازارِ کار را برای سایرین نیز محدود می‌کند، این افراد به دلیل پرکاری و سختی ذاتی شغل پرستاری توان و بهره کافی‌شان را از دست می‌دهند. پرستاران در شیفت‌های متوالی با خستگی فراوان در بیمارستان‌ها حاضر می‌شوند.

وی افزود: استاندارد خدمات به بیماران یعنی تعداد پرستار به تخت‌های بیمارستانی در کل ایران و به ویژه در بخش خصوصی رعایت نمی‌شود. در برخی از بیمارستان‌ها ۸ تخت به یک پرستار را شاهد هستیم و حتی در بخش‌های ویژه هم به جای استاندارد یک پرستار به ازای یک تخت بیمارستانی، ما سه تخت بیمارستانی را شاهد هستیم.

این فعال صنفی پرستاران گفت: قانون کاهش ساعت کار و «ارتقای بهره‌وری» نیروی کار در بخش دولتی اجرا شد که موجب شد پرستاران حدود ۳۴ تا ۳۶ ساعت در یک هفته کار می‌کنند اما در بیمارستان‌های خصوصی به این خاطر که تابع قانون کار هستند، همچنان پرستاران ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند. پرستاران دولتی به نسبت پرستاران بخش خصوصی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر کار می‌کنند؛ اما در بخش خصوصی سوابق پرستاران تاثیری بر این موضوع ندارد و باید ۴۴ ساعت در هفته کار کنند.

نیازی در پایان خاطرنشان کرد: عدم اجرای قانون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» یکی از دلایل پایین بودن دستمزد پرستاران است که سبب می‌شود تا آنان مجبور به کار در چند شیفت متوالی باشند.