بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگران، روز پیکار برای زندگی انسانیاول ماه مه را به تمامی کارگران و مزدبگیران جهان شادباش می گوییم و برای پیکار استثمار شدگان علیه نظام جهانی سرمایه داری و مبارزه اردوی کار علیه استثمار، تبعیض، بی حقوقی، بیکاری، استبداد و عقب ‌ماندگی موفقیتهای بزرگ آرزو می‌ کنیم.
در سال گذشته کارورزان در تمامی کشورها با ادامه تعرض نولیبرالیسم به سطح زندگی و معیشت خود روبرو بودند. نظام جهانی سرمایه داری هم در کانونهای اصلی و هم در مناطق پیرامونی به وحشیانه ترین شیوه ها به استثمار و غارت مردم زحمتکش ادامه داد. تهاجم بدون وقفه انحصارات امپریالیستی به سطح کار و زندگی زحمتکشان و محرومان و پایمال کردن حقوق کارگران و مزدبگیران در ضد انسانی ترین شکل ادامه پیدا کرد. هزینه های سرسام آور جنگ، نظامی گری، انباشت سلاحهای مخرب، تروریسم و بنیادگرایی بر دوش زحمتکشان بود. در حالی که سودهای سرشار نصیب انحصارات سرمایه داری گردید، شاخصهای زیست و کار توده های محروم هرچه بیشتر سقوط کرد و جهانی شدن بربریت و توسعه فقر با همه ی ابعاد مخرب آن، سیمای عوامفریبانه مدافعان نولیبرالیسم را نمایان کرد. بیهوده نیست که ما همچنان شاهد جنبشهای اجتماعی در هر گوشه جهان هستیم. پیکار جهانی نیروهای کار که هر روزه در نقاط مختلف جهان جریان دارد، ماهیت جهان کنونی که با تضاد کار و سرمایه مشخص می شود را برجسته می کند. همراه با این تضاد، طبقه کارگر در بخشهایی از جهان علیه استبداد، بنیادگرایی دینی و نابودی محیط زیست تلاش و مبارزه می کند.
جبهه کار و زحمت که سازندگان اصلی جهانی انسانی و عاری از تمامی اشکال استبداد، ستم، جهل، تبعیض و استثمارند، برای تحقق زندگی انسانی راهی جز مبارزه برای سوسیالیسم در مقابل خود نخواهند داشت. این راه گرچه سخت و طولانی است، اما پیکارهای بی امان کارورزان چشم انداز آن را مشخص و راه را کوتاه می کند.

معنی واقعی رونق تولید و اقتصاد مقاومتی خامنه ای
در سال گذشته زندگی نیروهای کار در ایران با سقوط بی حد و مرزی روبرو شد. دستاورد آن چه تحت عنوان اقتصاد مقاومتی از طرف خامنه ای مطرح شده و بارها برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت اصلی که بر دوش او است طلبکارانه بر آن تاکید کرده، چیزی جز وخامت شرایط زیست مردم ایران، فقر، رنج، بیکاری، بی خانمانی، بی آیندگی و تعرض به سطح زندگی و معیشت زندگی میلیونها تن از نیروهای کار و خانواده های آنان نبوده و نخواهد بود. نامگذاریهای سالانه خامنه ای که در کوی و برزن به سخره گرفته می شود، نمی تواند فلاکت عمومی و بی برنامگی حاکمیت را پرده پوشی کند. تعطیل زنجیره ای واحدهای تولیدی، اخراجهای دسته جمعی، نپرداختن دستمزدها برای ماههای طولانی، نرخ تورم دو رقمی و عدم پرداخت دستمزد ناچیز کارگران، شرایط زندگی زحمتکشان را روز به روز دشوار تر و سُفره آنان را تهی تر کرده، فشار و تبعیض جنسیتی بر کارگران زن و اعمال محرومیت بر فرزندان آنان و کودکان کار به طور تصاعدی افزایش پیدا کرده است.
در مقابل به یُمن سیاستهای اقتصادی نظام و رهنمودهای میان تهی ولی فقیه جیب سرمایه داران و چپاولگران هرچه بیشتر متورم شده است. سود سالانه چندین امپراطوری بزرگ اقتصادی که عموماً وابسته به نهاد ولایت فقیه و شرکتهای پیرامون هستند، سالانه میلیاردها دلار ارزیابی می شود. همچنین سود خالص شرکتهای پتروشیمی در هر سال سر به میلیارد دلار می زند.
قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه پاسداران به طور مستقیم و یا از طریق صدها شرکت اقماری در مهمترین پروژه های کشور مشارکت دارند. این سهم کلان سپاه در اقتصاد در کنار نهادها، موسسات و شرکتهای تحت امر ولی فقیه که به طور کلی هیچ گونه مالیاتی هم پرداخت نمی کنند، در عمل اقتصاد کشور را با معضلات بدون راه حل مواجه کرده است.
در زمینه پارامترهای مربوط به اقتصاد کلان نیز با کاهش نرخ رشد، فقدان سرمایه گذاری موثر در تولید صنعتی، کشاورزی و در حوزه های اشتغال زا، ورشکست شدن شرکتهای صنعتی، رانت خواری باندهای تشکیل دهنده هرم قدرت و گسترش اقتصاد دلالی و سوداگری روبرو هستیم.
نقدینگی به عنوان مهم ‌ترین شاخص اقتصادی که بی واسطه بر افزایش نرخ تورم تاثیر می گذارد، بدون دنده و ترمز در حال افزایش است. میزان حجم نقدینگی در ماه دی سال 1396 حدود ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس آمار اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی در شهریور ماه سال 1397 به 1672 هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم نقدینگی تا پایان آبان سال گذشته به ۱۷۲۵ هزار میلیارد تومان رسید. این میزان نقدینگی با قیمت رسمی دلار بیش از 400 میلیارد دلار می شود. با در نظر گرفتن تحریمهای جدید نفتی و افت چشمگیر صادرات نفت نسبت به سال قبل، این میزان نقدینگی در سال جاری افزایش جهشی خواهد داشت.
همان گونه که بارها گفته ایم و اکنون نیز تاکید می کنیم که؛ ماحصل اقتصاد مقاومتی، برای فرادستان زندگی اشرافی، چپاول، غارت، استثمار بی محابا و برای فرودستان زندگی در فقر و سیه روزی است. هزینه های کلان رژیم برای صدور تروریسم و بنیادگرایی و حمایت بی دریغ از دیکتاتوری بشار اسد و دخالت آشوبگرانه در عراق، لبنان، یمن و... که جملگی تحت هدایت ولی فقیه و به وسیله سپاه تروریستی پاسداران اجرایی می شود، بر شانه نیروهای کار سنگینی می کند و برای آنها ارمغانی جز توسعه فقر و خانه خرابی نداشته است.

یک سال جنبش پرتوان بیشماران
در سال گذشته خیزشهای توده ای و جنبش اعتراضی کارگران، کشاورزان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کامیونداران، غارت شدگان، بازاریان، کنشگران محیط زیست و... علیه سیاستها و رفتار ضد بشری و ضد کارگری حکومت ابعاد بی سابقه ای پیدا کرد.
نیروهای سرکوبگر رژیم گرچه در مقابل اعتراضهای خُرد کارگری با احتیاط برخورد می کردند، اما در حرکتهایی که جنبش کارگری گامهایی بزرگ به جلو بر می داشت، با سرکوب دَدمنشانه رژیم مواجه می شد و همزمان در زندانهای جمهوری اسلامی فشار بر فعالان سندیکایی به طور آشکار جریان داشت.
دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بیلان برخی حرکتهای اعتراضی کارگران فکری و یدی، تهیدستان، مزدبگیران و مدافعان اردوی کار و زحمت در سال 1397 را منتشر کرده است.* بر اساس این ترازنامه، در سال گذشته 9473 حرکت اعتراضی از طرف نیروهای کار صورت گرفته که بیش از نیمی از آن مربوط به کامیونداران و رانندگان ماشینهای سنگین بوده است.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در دهمین اجلاس شورای عالی خود که ابتدای سال جاری برگزار شد، بر پایه بیانیه ها و قطعنامه های تشکلهای مستقل کارورزان، خواسته های فوری کارگران، معلمان و پرستاران را به شرح زیر اعلام کرد:

همدردی با مردم سیل زده
در روزهای پایانی سال پیش و در آغاز بهار امسال مردم ایران با سیلی بنیان کن روبرو شدند که دامنه آن به بیش از 20 اُستان کشیده شد و حدود 10 میلیون نفر از هموطنان ما را درگیر آن نمود. این سیل با صدها کشته و زخمی و چند صد هزار بی خانمان، منجر به ویرانی چندصد هزار مسکن، جاده، پل و ساختمانهای عمومی شد و سیاستهای ضد محیط زیست رژیم ولایت فقیه را به روشنی برملا کرد. همچنین نشان داد که حکومت نمی خواهد به طور موثر از امکانات موجود کشور برای کمک به مردم استفاده کند. رژیم به جای کمک به مردم، جوانانی که برای همیاری با سیل زدگان تلاش می کنند را دستگیر کرده و اراذل و اوباش حشدالشعبی را برای مهار نارضایتی توده ای از عراق به ایران گسیل کرده است.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن همدردی با مردم سیل زده و تسلیت به خانواده های قربانیان این فاجعه، از مردم و فعالان سیاسی و مدنی می خواهد که در هماهنگی با مردم هر محل به سیل زدگان یاری رسانند.

خواسته های فوری و پایه ای کارگران و مزد بگیران
*حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری برای نیروهای کار یدی و فکری (کارگران صنعتی، کشاورزی، معلمان، پرستاران، کارگران بخش خدمات و...)
*لغو و رفع هرگونه تبعیض بین زن و مرد در حقوق کار و در تمامی شئون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و پـذیرش کنوانسیون جهانی منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان
*توقف بی درنگ خصوصی سازیها
*به رسمیت شناختن حق اعتصاب، تجمع و تظاهرات به عنوان حقوق پایه ای نیروهای کار
*آزادی کلیه زندانیان سیاسی به شمول فعالان کارگری
*تامین امنیت شغلی برای همه کارگران، لغو قراردادهای موقت و قراردادهای شرکتهای پیمانکاری و سفید امضا و پرداخت فوری دستمزدهای معوقه به طور کامل
*به رسمیت شناختن حداکثر ۸ ساعت کار در روز، دو روز تعطیل در هفته و یک ماه مرخصی سالانه با حقوق
*تعیین حداقل دستمزد با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و تشکلهای مستقل کارگری، متناسـب بـا افـزایش نـرخ واقعی تورم. محاسبه حداقل حقوق براساس تامین نیازهای زندگی انسانی یک خانوار چهار نفره بر پایه استانداردهای جهانی
*توقف کامل اخراجها و بیکارسازی و ایجاد سیستم بیمه اجتماعی برای تمامی نیروهای کار
*لغو و ممنوع بودن کامل کار کودکان
*تامین حقوق بازنشستگان برای زندگی بدون دغدغه اقتصادی
*تعطیل رسمی و همگانی اول ماه مه و لغو هرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم روز جهانی کارگران

خواسته‌ های ویژه معلمان
*آموزش رایگان برای همه از کودکستان تا دانشگاه
*توقف سیاست کالاسازی آموزش (خصوصی سازی)
*آزادی فعالان صنفی فرهنگی و بسته شدن همه پرونده‌ ها در این زمینه
*رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان در سراسر کشور
*اختصاص سهم کافی در بودجه سال ۹۸ به آموزش و پرورش تا سرحد رفع مشکلات پرشمار مدارس، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و پرداخت تمام معوقات آنها اعم از مطالبات معلمان خرید خدمت و حق‌ التدریسی و استخدام رسمی این دسته از معلمان
*همسان ‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقای آن به بالاتر از خط فقر
*لغو قرارداد با بیمه ناکارآمد تکمیلی فعلی و جایگزینی آن با بیمه ‌ای کارا و پاسخگو برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته
*توقف سیاست‌ پولی‌ سازی مدارس

خواسته های ویژه پرستاران
*اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در بخش دولتی و خصوصی
*تخصیص بودجه برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
*بهره گیری پرستاران از بازنشستگی پیش از موعد
*اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی پس از ۲۵ سال کار
*توقف طرح پرستار بیمارستانی و طرح قاصدک
*افزایش حقوق و پرداخت به موقع حقوق و مزایا
*اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
*تامین امنیت شغلی برای پرستاران بخش خصوصی، شرکتی، قراردادی و پیمانی
* لغو اضافه کاری
*تامین امکانات رفاهی پرستاران در حین کار (برخورداری از اتاق استراحت و خوابگاه مناسب و ...)
*لغو تبعیض در پرداخت کارانه

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران حمایت کامل خود را از خواسته های برحق کارگران، کشاورزان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کامیونداران، بازاریان، مدافعان حفاظت از محیط زیست و ... اعلام می دارد و از تمامی اتحادیه ها، سندیکاها و سازمانهای جهانی کارگری و نیروهای سیاسی مترقی جهان می خواهد که به مبارزه برحق نیروهای کار در ایران برای کسب حقوق اولیه شان یاری رسانند.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، سرکوبی و دستگیری اعضای سندیکاها، تشکلهای مستقل کارگران، معلمان، پرستاران، کامیونداران، کشاورزان و جوانان شرکت کننده در خیزشهای شهری و صدور احکام جابرانه زندان برای آنان را محکوم می کند و خواستار آزادی بی درنگ تمام زندانیان سندیکایی، سیاسی و اجتماعی است.
ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل و از سازمان جهانی کار می خواهیم که فشار بر جمهوری اسلامی برای آزادی کارگران زندانی و به رسمیت شناختن حقوق حقه کارگران بیش از پیش افزایش دهند.
ما تمامی کارگران، کارکنان و مزدبگیران شاغل در مراکز دولتی و خصوصی و تمامی مدافعان آزادی و توسعه پایدار را فرا می خوانیم که برای سرنگونی نظام ننگین ولایت فقیه متحد و متشکل شوند.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی بین المللی نیروهای کار
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 – 30 آوریل 2019

*بیلان 9473 حرکت اعتراضی کارگران در سال 1397 در آدرس زیر منتشر شده است.
http://www.iran-nabard.com/etelayeha/1397%20bilan%20jonbesh%20karegari.pdf