صد کارگر طرین نخ شمال سه ماه مزد معوقه طلبکارند - 2017 02 24 05:43

کارگران شهرداری اهواز: دستمزد آبرومندانه می‌خواهیم - 2017 02 24 05:40

معلق ماندن پرداخت معوقات مزدی کارگران پیمانکاری ماشین‌سازی اراک - 2017 02 23 05:27

اعتراض کارگران پتروشمی "تکس آریا" به اخراج احتمالی - 2017 02 22 05:36

فاصله حقوق با هزینه‌ها "نجومی" شد - 2017 02 21 05:56

تجمع بازنشستگان فرهنگی مقابل مجلس - 2017 02 21 05:51

تجمع کارکنان شرکتی مخابرات در برابر مجلس در اعتراض به تبعیض گسترده - 2017 02 21 05:51

سبد غذایی به کارگران فقیر نرسید - 2017 02 20 05:38

خاتمه تجمع کارگران شیشه قزوین با پرداخت یک ماه مزد معوقه - 2017 02 19 05:42

نیروهای ضد شورش کارگران پلی‌اکریل اصفهان را از نیمه‌راه تجمع بازگرداند - 2017 02 19 05:41

وکیل کارگران معدن بافق: فردا جلسه دادگاه تجدید نظر محمد حسن تشکری برگزار می‌شود - 2017 02 18 05:45

کارگران پیمانکاری نورد لوله اهواز چهار ماه معوقات مزدی دارند - 2017 02 17 05:16

کارگران سیمان مسجد سلیمان حاضر به نِسیه‌کاری شدند - 2017 02 15 04:58

ثبت ۶ هزار شکایت کارگر و کارفرما در هیات های حل اختلاف استان لرستان - 2017 02 15 04:45

۵۱ کارگر قرار دادی شرکت پترو صنعت دنیز اخراج شدند/ تاخیر سه ماهه در پرداخت حقوق ۲۵۰ کارگر - 2017 02 14 05:11

چهار ماه مطالبات مزدی کارگران سد بابا حیدر پرداخت نشده است - 2017 02 14 05:10

تعطیلی ۲۳۰ واحد مرغ‌داری در خوزستان - 2017 02 14 05:09

معوقات مزدی و تعدیل کارگران در دو واحد صنفی - 2017 02 14 03:50

پنج تجمع اعتراضی صنفی برگزار شد - 2017 02 13 04:31

۱۰۰۰ کارگر و معلم و فعال مدنی در بیانیه متحدانه ای با حمایت از عظیم زاده و عبدی، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی شدند/موجیم که آسودگی ما عدم ماست
- 2017 02 09 12:46