فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۲ اردیبهشت
هماوردی نیروهای کار با رژیم استثمارگر ولایت فقیه

زینت میرهاشمی

امسال با وجود گستردگی ویروس مرگبار کرونا و در زیر چکمه های دیکتاتوری ولایت فقیه، کارگران و مزدبگیران در روز اول ماه مه (شنبه 11 اردیبهشت) روز جهانی کارگر را در بیش از ۲۵ شهر از جمله اراک، اصفهان، اهواز، ایلام، بانه، بروجرد، بجنورد، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، ساری، ساوه، سرو آباد، سنندج، شاهین شهر، شوش و هفت تپه، قزوین، قم، کرج، کرمانشاه، مراغه، مریوان، مشهد، نیشابور و .... با گردهمائیها و راهپیمایی جشن گرفتند و رساتر از هر هنگام خواسته های خود را بیان کردند.
پاره ای از شعارهای تظاهر کنندگان چنین بود: از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمی‌ دیم/ دولت غارتگران، دشمن کارگران/ حقوق نصف و نیمه، دزدی به سبک بیمه/ تامین اجتماعی، چه اسم اشتباهی/ تامین اجتماعی، فقر و فساد، تباهی/ پول های نفت کجا رفت، به جیب زالو ها رفت/ زن و مردکارگر، متحد و هم سنگر، از فقر و از کرونا، در خطر است جان ما/ فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون/ تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.

رژیم که هر سال از طریق تشکلهای حکومتی کارگری مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، مراسمی نمایشی برگزار می کرد و همواره با سرکوب مانع برگزاری مراسمهای مستقل کارگری می شد، امسال با اشغال منطقه وزارت کار که محل فراخوان گردهمائیهای تشکلهای کارگری غیر دولتی در تهران بود و ردیف کردن سخنرانهای دلواپس نظام به جای دلواپس کارگران، نمایش روز کارگر حکومتی راه انداختند و در عمل تشکلهای حکومتی در اتحاد با نیروهای سرکوبگر، در برابر کارگران و زحمتکشان صف کشیدند.

رویکرد سرکوبگرانه و ضد انسانی حکومت در سرکوب شرکت کنندگان روز جهانی کارگر و دستگیری دهها نفر از آنها، نشانه ترس حکومت از پیوستگی و همبستگی نیروهای کار است. در یورش ماموران رژیم به مراسم روز کارگر در سنندچ، چند تن از آنها دستگیر شدند.

رژیم از روزهای قبل با تهدید فعالان کارگری، آنها را از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر منع کرده بود.

یکی از نکته های مهم، انتشار بیانیه ها و اطلاعیه های گسترده ای است که امسال از طرف گروههای مختلف کارگری به مناسبت روز کارگر منتشر شده است. در ضمن در فروردین ماه که به دلیل روزهای تعطیل سال نو، حرکتهای کارگری کمتر انجام می شد، امسال به شکل بی سابقه ای نسبت به همین ماه در سالهای قبل حرکتهای اعتراضی افزایش داشت.

باوجود تلاشهای مذبوحانه رژیم و ژست فریبکارانه دفاع از مستضعفان و کارگران و با ایجاد تشکلهای زرد، کارگران و نیروهای کار با حرکتهای اعتراضی مداوم خود و در کف خیابان خواسته های خود را مطرح کرده و قوانین ضد کارگری آن را به چالش می گیرند. رژیم با امنیتی کردن اعتراضهای کارگری و مطالبات آنها، دقیقا نشان می دهد که نه توانایی حل بحران معیشت مردم را دارد و نه خواهان تامین سلامت و امنیت نیروهای کار است.

۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، روز پیکار مشترک علیه استثمار و شورش بر بی عدالتی، بر همه کارگران، مزدبگیران و فعالان جنبش کارگری خجسته باد. روز کارگر بر همه خانواده های جان باختگان قیام خونین آبان که علیه تحمیل فقر و گرانی شوریدند و خانواده های فعالان سندیکایی کارگری و معلمان که در زندان هستند، مبارک باد.