تجمع معلمان خرید خدمات استان اصفهان مقابل اداره کل آموزش وپرورش


دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۳ مه ۲۰۲۱

روز دوشنبه 13 اردیبهشت،جمعی از معلمان خرید خدمات استان اصفهان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به کوتاهتر شدن دوره قراردادها،سطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقعش مقابل اداره کل آموزش وپرورش تجمع کردند.
به گزارش ایسنا، امروز 100 نفر از معلمان خرید خدمات با ابراز نارضایتی از تغییر قرارداد برای سومین بار و حذف کردن 15 روز از شهریور و 15 روز از فروردین ماه از قرار داد خود از مسوولان خواستار رسیدگی مطالبات خود شدند.
معلمان خواستار رسیدگی مسئولان به قرارداد‌های 9 ماهه که به قرارداد هشت ماه و نیم و قرار داد 12 ماهه کادر دفتری که به هشت ماه و نیم تبدیل شده است، شدند.
مشخص نبودن حقوق و به موقع پرداخت نکردن آن و حذف پایه سنوات از حقوق از دیگر مطالبات معلمان است.
بنابه گزارش همین منبع،بیش از سه هزار معلم خرید خدمات در استان اصفهان مشغول به تدریس هستند.