تجمع احمدی نژادی‌ها درمیدان ۷۲ نارمک/تصاویر

بهار نیوز
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ – May 4, 2021

دیدار و گفتگو با محمود احمدی‌نژاد در میدان ۷۲ نارمک ادامه دارد.