نقض محدودیت‌های کرونا در برنامه انتخاباتی رئیسی

بی بی سی
پنجشنبه 20 خرداد ۱۴۰۰- June 10, 2021


حسن روحانی دستور داده با نامزدهای انتخاباتی که از مقررات بهداشتی مهار کرونا تخلف می‌کنند، برخورد شود. این دستور یک روز پس از برنامه انتخاباتی ابراهیم رئیسی داده شده که با جمعیت انبوه و در مواردی بدون رعایت فاصله و استفاده از ماسک برگزار شد.