روحانی: با حمله 'احمقانه' به مراکز دیپلماتیک مانع بهبود روابط ایران با همسایگانش شدند

بی بی سی
پنجشنبه 20 خرداد ۱۴۰۰- June 10, 2021


حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی باردیگر از حملاتی که به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران شده بود به شدت انتقاد کرد و گفت: "خدا نگذرد از آنان که نگذاشتند روابط ما با برخی همسایگان بهبود یابد. کارهای کودکانه و احمقانه کردند و به مراکز دیپلماتیک حمله بردند."

آقای روحانی تاکید کرد که "اگر این کارها نبود ما امروز شرایط بهتری داشتیم."

پنج سال پیش، در پی اعدام شیخ نمر روحانی شیعه منتقد حکومت در عربستان سعودی، عده ای سفارت عربستان در تهران و نیز کنسولگری این کشور در مشهد را مورد حمله قرار دادند و به آتش کشیدند.

به دنبال وارد آمدن خسارات به سفارت عربستان سعودی در تهران، این کشور دیپلمات های خود را فراخواند و روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران را قطع کرد.

'دستور دهنده' حمله به سفارت عربستان، رئیس کمیته فرهنگی جودو ایران شد