تجمع شماری از هنرمندان سینما و تلویزیون مقابل ساختمان خانه هنرمندان در تهران

چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ - ۲۱ ژوییه ۲۰۲۱

روز چهارشنبه ۳۰ تیر، شماری از هنرمندان سینما و تلویزیون، در حمایت از اعتراضات مردم استان خوزستان، مقابل ساختمان خانه هنرمندان واقع در تهران، دست به تجمع زدند.
هنرمندان با در دست داشتن نوشته هایی از جمله “پیکر نیمه‌ جان کارون و هورالعظیم را دریابیم”، “نوحه‌ خوان، نوحه امسال تو خوزستان است” و “خوزستان با خون شهدا سیراب شده، به دادش برسید” خواستار رسیدگی مقامات مربوطه به وضعیت بحرانی استان خوزستان شدند.