نهمین روز تجمع کارگران نیشکر هفت تپه


چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ - ۲۱ ژوییه ۲۰۲۱

روز چهارشنبه ۳۰ تیر، گروهی از کارگران شرکت هفت تپه از تمامی بخش‌ها، برای نهمین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند.
به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، این کارگران اهم مطالباتشان را پرداخت حقوق معوقه خود، بازگشت به کار همکاران اخراجی و تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری، عنوان کردند.