اعتراضات خوزستان؛ حمایت دیگر شهرها از مردم معترض

چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ - ۲۱ ژوییه ۲۰۲۱

روز چهارشنبه ۳۰ تیر، اعتراضات گسترده مردم خوزستان نسبت به بی آبی و فقدان مدیریت آب در هفتمین روز خود ادامه داشت و شهروندان در شهرهای مختلف این استان از جمله در شهرهای رامشیر، سوسنگرد، شیبان، الهایی، اهواز، مسجدسلیمان، بهبهان، بندرماهشهر دست به تجمعات اعتراضی زدند.
همچنین دستکم در دو شهر دیگر از جمله یزدان شهر اصفهان و بندرگناوه واقع در استان بوشهر در حمایت از مردم خوزستان تجمعاتی اعتراضی برپا شد.
همزمان هرانا در گزارشی جامع، به هفتمین روز از اعتراضات مردم خوزستان پرداخته است.