اعتصاب همکاران ارکان ثالث در پالایشگاه فجر

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱

روز سه‌ شنبه ۲۳ شهریور، همکاران ارکان ثالث ما در شیفت صبح پالایشگاه فجر جم در اعتراض به تعرضات هر روزه به زندگی و معیشتشان از جمله عدم پرداخت مطالبات بک پی یکسان با دیگر شرکت های گازی و نفتی همجوار و حذف اضافه کاری غیر موظفی دست از کار کشیده و مقابل درب پالایشگاه تجمع کردند. این تجمع از ساعت ۶:۴۵ صبح آغاز و تا ساعت ۱۰:۳۰ ادامه داشت و از آنجا که هیچیک از مسئولین حاضر به پاسخگویی نشدند، کارگران پالایشگاه را ترک و به خانه هایشان رفتند و بر ادامه اعتراض تاکید نمودند. در نتیجه اعتصاب این کارگران واحد حمل و نقل نیز به صورت نیمه تعطیل و همچنین رستوران پالایشگاه تعطیل شد. همچنین حاضر نشدن نیروهای شیفتی صبح باعث شد تا نیروهای شیفت شب‌کار در سر شیفت بمانند. هم اکنون اعتراضات در میان بخش های مختلف همکاران ما در نفت گسترده است. چپاولگری های پیمانکاران و کارفرمایان و باز گذاشته شدن دست آنها به هر گونه زورگویی در پناه قوانین مناطق ویژه اقتصادی و تعرضات هر روزه به زندگی و معیشت ما در فضایی امنیتی موضوعات اصلی اعتراضات ما در بخش های مختلف نفتی است.