تجمع مالباختگان صرافی کریپتولند


سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور، شماری از مالباختگان صرافی کریپتولند، در مقابل دادسرای جرائم اقتصادی در تهران، دست به تجمع زدند.
شهروندان معترض، با سر دادن شعارهایی خواهان بازگراندن سرمایه‌های خود شدند.