تجمع معلمان بازنشسته سال ۹۹

سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور، جمعی از معلمان بازنشسته سال ۹۹، در مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند.
براساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم پرداخت پاداش بازنشستگی خود صورت گرفته است.