یازدهمین روز تجمع کارنامه سبزها مقابل وزارت آموزش و‌ پرورش

سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱

روز سه ‌شنبه ۲۳ شهریور، جمعی از کارنامه سبزها برای یازدهمین روز متوالی، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.
شماری از این افراد تحصن کرده و چندین شب گذشته را نیز در همان محل سپری کرده‌اند.
کارنامه سبزها نفرات اول تا سوم پذیرفته شده آزمون استخدامی ماده ۲۸ هستند که به گفته این شهروندان آموزش و پرورش علیرغم کمبود نیروی شدید، از جذب آن‌ها سرباز زده و همچنان از نیروهای بازنشسته استفاده می کند.