تجمع معلمان در تهران، خرم آباد، کرمانشاه و اهواز


سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱
روز سه ‌شنبه ۲۳ شهریور ، معلمان در مراکز چند استان در اعتراض به عدم اجرای رتبه ‌بندی کامل مطابق با ۸۰ درصد حقوق هیأت علمی دست به تجمع زدند.
بر اساس ایلنا، در تهران مقابل مجلس، در استان لرستان مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان در خرم آباد در استان خوزستان مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان در اهواز و در کرمانشاه و شبراز مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاە، دست به تجمع زدند.
معلمان سال ‌هاست که نسبت به وضعیت بد معیشتی و کاری اعتراض دارند و خواهان افزایش حقوق‌ها و اجرای قوانین هستند.