تجمع کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز مقابل استانداری فارس


چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱

روز چهارشنبه21 مهر، کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیرازدرادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به بلاتکلیفی 15 ساله برای دریافت مطالبات ووعده های توخالی مسئولان طرازاول استانی وکشوری برای دیگرمقابل استانداری فارس تجمع کردند.
بر اساس گزارش ایلنا،حدود 400 نفر از این بازنشستگان، در اجتماع امروز حضور داشتند و خواهان پرداخت 250 میلیارد تومان طلب خود شدند که از سال 85 تاکنون پرداخت نشده است.
سال گذشته ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه، به استان فارس سفر کرد و نمایندگان بازنشستگان موفق به دیدار با وی شدند. در آن زمان، رئیسی دستور داد که مقام‌های قضایی استان فارس موضوع‌های حول این شرکت را پیگیری کنند.