تجمع معلمان خرید خدمت در چهارمحال و بختیاری


چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱

روز چهارشنبه ۲۱ مهر، شماری از معلمان خرید خدمت استان چهارمحال و بختیاری، در اعتراض به تعدیل نیرو و همچنین عدم تبدیل وضعیت معلمان، در مقابل ساختمان استانداری واقع در شهرکرد، دست به تجمع زدند.
به گزارش ایلنا، معترضان که سال‌ها سابقه تدریس در مدارس مختلف این استان را دارند؛ خواستار تعیین تکلیف و جذب به عنوان معلم رسمی هستند.
معلمان خرید خدماتی با اشاره به نبود امنیت شغلی و بیان اینکه دستمزد ما بسیار پایین‌تر از معلمان رسمی است، خواستار یکسان‌سازی حقوق و دستمزد کادر آموزشی و رفع تبعیض میان آنها شدند.
به گفته معلمان حاضر در تجمع، دستمزد یکماه آنها کفاف یک هفته از هزینه های زندگیشان را نمیدهد.