تجمع خدمتگزاران و سرایداران آموزش و پرورش استان قم


چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱
روز چهارشنبه ۲۱ مهر، جمعی از خدمتگزاران و سرایداران آموزش و پرورش استان قم، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در محوطه اداره کل آموزش و پرورش این استان، دست به تجمع زدند.
به گزارش صدا و سیما، این شهروندان پایین بودن میزان حقوق، اجباری بودن اضافه کاری و عدم پرداخت مزد آن، قطع شدن سهمیه لباس کار و همچنین عدم اجرای تغییرات شغلی برای خدمتکاران و سرایدارانی که تحصیلات دانشگاهی را سپری و مدارک آن را اخذ کرده اند را از دلایل برگزاری این تجمع عنوان کردند.
معاون برنامه ریزی اداره کل با حضور در جمع معترضان گفت: در خصوص روند رسیدگی به افزایش میزان حقوق و مزایای خدمتگزاران و سرایداران، باید از طریق مجلس پیگیری و بررسی شود و این کار در عهده اداره کل آموزش و پرورش استان قم نیست.
وی مدعی شد: اگر این افراد در آزمون های استخدامی شرکت کنند و حائز رتبه شوند می توانند شعله خود را از خدمت و خدمتگزاری به آموزشی تغییر دهند.