تجمع اعتراضی شماری از شهروندان در چابهار


آدینه ۲۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲

روز جمعه ۲۴ دی، جمعی از‌ شهروندان چابهار در اعتراض به عدم تکمیل و تحویل منازل خود، علیرغم وعده های اداره بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان، در محل پروژه پنجاه واحدی عثمان آباد رمین، دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش رسانک، تعدادی از اعضای پروژه پنجاه واحدی عثمان‌ آباد رمین در شهرستان چهبار در محل این پروژه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس این گزارش، این شهروندان در اعتراض به وعده های اداره بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان نسبت به عدم تکمیل و تحویل منازلشان در شهرستان چابهار، دست به تجمع اعتراضی زدند.
در این گزارش آمده است، حدود چهار سال قبل اعضای پروژه با پرداخت شصت و یک میلیون و پانصد هزار تومان عضو شدند. با این حال بیش از نود درصد منازل، تکمیل و تحویل داده نشده اند. مدیریت پروژه نیز هیچ دلیلی برای تعطیلی آن به اعضایش ارائه نداده است.
این شهروندان معترض علیرغم پیگیری های مکرر در اداره کل بنیاد مسکن استان استان سیستان و بلوچستان، تاکنون هیچگونه نتیجه ای نگرفته اند.