رئیسی: مردم در بی‌توجهی به خواست ضد انقلاب هوشیارانه عمل کردند

فرارو
سید ابراهیم رئیسی در نشست ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: از میدان بهمن و فروشگاه رفاه بازدید کردیم؛ بی‌تدبیری‌هایی شده بود که وزیر در جریان قرار گرفت.

رئیس جمهور گفت: عده‌ای به من گفتند که اسم آن‌ها از یارانه حذف شده است. دستور دادم که فوری پیگیری شود. کسانی که مشخص است در حق آن‌ها کوتاهی شده است، معطل نکنید و یارانه را به حسابشان برگردانید.

رئیسی، اظهار داشت: مردم در بی‌توجهی به خواست ضد انقلاب، بسیار هوشیارانه عمل کردند.

رئیس جمهور گفت: قیمت‌ها را کنترل کنید تا مردم آسیب نبینند. از هرگونه افزایش قیمت بالاتر از قیمت مصوب، جلوگیری شود.