یک سرکرده تجارتخانه موتلفه: دولت باید مهندسی افکار کند/ مقدار جزیی از مردم تحت تاثیر افکار و تبلیغات دشمن هستند

همشهری‌آنلاین
حمیدرضا ترقی،فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: جراحی اقتصادی که امروز دولت میراث‌دار آن است و در اثر کوتاهی‌های دولت‌های گذشته به دوش او افتاده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است. طبیعی است که هدف‌مند کردن یارانه‌هایی که دولت برای عموم مردم پرداخت می‌کند باید به لحاظ قانونی و اجرایی در گذشته صورت می‌گرفت اما با تعلل‌ دولت‌های پیشین این مسئله به عقب افتاد و دولت باید با فداکاری این اقدام را انجام دهد.

ترقی ادامه داد: در شرایطی که دشمن سعی می‌کند تا از ناآگاهی تنش و نارضایتی ایجاد کند دولت باید سرمایه‌گذاری عظیمی در جهت تبلیغات و مهندسی افکار عمومی جامعه انجام دهد تا بتواند مردم را همراه این سیاست کند. تا وقتی مردم احساس نکنند که این طرح به سود آن‌ها و در راستای منافع دراز مدت آن‌هاست نمی‌توان از آن‌ها انتظار همکاری داشت. البته خوش‌بختانه مردم به لحاظ نوع عملکرد در این مدت متانت و وقار زیادی داشتند و از خود بلوغ سیاسی نشان دادند. این رفتار مردم نشان می‌دهد که آن‌ها به منافع و ابعاد دراز مدت این طرح توجه دارند. اما مقدار جزیی از مردم نیز که تحت تاثیر افکار و تبلیغات دشمن هستند اگر این تبیین و اقناع‌سازی به نحو مطلوب و مستمر انجام شود تن به تحریکات و خواسته‌های دشمنان نخواهند داد.