مقام امنیتی استانداری خوزستان برکنار شد

ایسنا
امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه در مراسمی با حضور موالی‌زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان، عبدالرضا سیفی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان معرفی و منصوب شد.

دستیار و مشاور اجرایی معاون سیاسی وزیر کشور،عضویت در کمیته انتصابات معاونت سیاسی وزارت کشور،ریاست گروه مطالعات راهبردی و برنامه ریزی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،دستیار دبیر شورای راهبردی روابط خارجی (دفتر مقام معظم رهبری) بخشی از کارنامه سرپرست جدید معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان است."

گفتنی است؛ در این مراسم از زحمات رضا نجاتی معاون پیشین سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان تقدیر شد.