تجمع کشاورزان اطراف سد تالوار بیجار


چهارشنبه اول تیر ۱۴۰۱– ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲

کشاورزان خواستار پرداخت حقآبه اراضی کشاورزی خود از سد تالوار و توقف اجرای طرح انتقال آب شدند
به گزارش ایران کارگر، ساکنان روستاهای اطراف سد تالوار در استان کردستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. این روستاییان خواهان توقف اجرای طرح انتقال آب سد تالوار به همدان شدند. آنها همچنین خواهان برقراری حقابه اراضی کشاورزی منطقه خود شدند . روستاییان معترض، ساکن روستاهای جبرئیل، کاکا عباس، زینل، همایون و حسن تیمور از توابع بخش چنگ الماس شهرستان بیجار در استان کردستان می‌باشند. آنها نسبت به عدم برقراری حقآبه و خشک شدن اراضی کشاورزی خود اعتراض دارند. خشک شدن اراضی کشاورزی باعث بروز مشکلات معیشتی برای ساکنان این روستاها شده است.
سد تالوار در ۵۰ کیلومتری شهر بیجار و در بخش چنگ الماس واقع شده است. حجم مخزن آن ۵۰۰ میلیون مترمکعب و حجم مفید آن نزدیک به ۴۰۶ میلیون مترمکعب است. احداث این سد باعث مشکلات زیادی برای اهالی روستاهای اطراف آن شده است. احداث این سد در ادامه سد‌سازی‌های غیراصولی دولت‌های قبلی است که باعث نابودی کشاورزی در مناطق پایین دستی این سد شده است.