اعتصاب کارگران پروژه‌ای داربست‌بند شاغل در ۸ شرکت مختلف


چهارشنبه اول تیر ۱۴۰۱– ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲
روز چهارشنبه ۱ تیر، کارگران پروژه‌ای داربست فاز ۱۴ عسلویه، کارگران شاغل در پروژه‌ی پتروپالایش کنگان، کارگران شاغل در پتروشیمی کیان، کارگران شاغل در سایت‌های ۱ و ۲ پروژه‌ی پتروشیمی بوشهر، کارگران شاغل در پروژه‌ی پتروشیمی دماوند و کارگران داربست‌بند شاغل در پروژه‌ی پتروشیمی آرین متانول، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مطابق فراخوان از پیش اعلام شده دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کارگران پروژه‌ای داربست‌بند شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد به میزان لیست پیشنهادی خودشان و اجرای نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت هستند.
تا این لحظه و در اولین روز از اعتصاب داربست بندان، نیروهای :
پیمانکاری حاجی پور
شرکت رستاک پویا
شرکت فراسکو
پیمانکاری شهبازی
پیمانکاری مطوری
شرکت ایده سازان
شرکت پایندان
شرکت اکسیر صنعت
در اعتصاب به سر می برند. این لیست درحال تکمیل و به روزرسانی است.