تجمع متقاضیان مسکن مهر در پردیس

چهارشنبه اول تیر ۱۴۰۱– ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲

روز چهارشنبه ۱ تیر ، شماری از متقاضیان بلاتکلیف مسکن مهر پردیس مقابل ساختمان شرکت عمران این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
معترضان از تاخیر ۱۱ ساله در ساخت مسکن و خلف وعده متولیان در تحویل به موقع واحدهای مسکن مهر خود کلایه کردند.
به گزارش اتحاد آزاد کارگران ایران، در حالی که بسیاری از متقاضیان مسکن مهر در سالهای گذشته و پیشتر از آن موفق به اخذ واحدهای مسکونی خود شده اند اما متاسفانه تعداد دیگری از متقلضیان در شرایطی که اجاره بهای خانه افزایش چشمگیری یافته است ، تحویل خانه های شان به تعویق افتاده و شرکت عمران پردیس زمان مشخصی را برای تکنیل ساخت و تحویل آنها مشخص نکرده است.