تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون

چهارشنبه اول تیر ۱۴۰۱– ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲

روز چهارشنبه ۱ تبر، تعدادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر به عدم دریافت مطالبات خود دست به تجمع زدند.
به گزارش ایلنا، این کارگران نسبت به عملی نشدن مطالبات صنفی خود و اجرا نشدن رای انفصال از خدمت مدیریت مجتمع اعتراض کردند.
کارگران در ارتباط با مطالبات صنفی خود نیز گفتند: مطالبات کارگران این شرکت، همسان‌سازی حقوق و مزایای کارگران با شرکت‌های همجوار و مشابه کشت و صنعت نیشکری، تبدیل وضعیت کارگران قراردادی و پیمانکاری است.