تجمع کارگران شهرداری خرمشهر


چهارشنبه اول تیر ۱۴۰۱– ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲
روز چهارشنبه ۱ تیر، جمعی از کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.
کارگران شهرداری خرمشهر خواستار پرداخت حقوق و مزایای دو ماهه معوقه خود شدند.
به گزارش صدا و سیما، این کارگران گفتند: شهرداری خرمشهر ۱۷ ماه بیمه کارگران را پرداخت نکرده و این موضوع باعث ایجاد مشکل در هزینه‌های درمان برای کارگران و خانواده‌های آنان شده است.
آنها با بیان اینکه حقوق اردیبهشت و خرداد پرداخت نشده است افزودند: در ۱۰ روز گذشته مبلغ ۲ میلیون تومان شامل بخشی از حقوق اردیبهشت ماه کارگران واریز شده و بعد از آن هیچ واریزی انجام نشده است.