شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از اعتصاب سراسری در روز سوم آذر حمایت می‌کند

رادیوزمانه
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در اطلاعیه‌ای که شامگاه دوم آذر منتشر شد، اعلام کرد از اعتراضات و اعتصابات مردم متحد، آزادی‌خواه و برابری‌طلب ایران در روز سوم آذر حمایت می‌کند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان پیشتر نیز در اعتراض به کشتار کودکان و دانش‌آموزان، معلمان و دانش‌اموزان را به اعتصاب در روزهای ۲۹ و ۳۰ آبان فراخوانده بود.

سازمان‌های مدنی، کمیته‌های مقاومت در شهرهای مختلف، جمعی از کنشگران برابری جنسیتی هم پیشتر در اطلاعیه‌‌های جداگانه از اعتراض و اعتصاب در روز سوم آذر اعلام حمایت کرده و گفته بودند که در این روز به خیابان خواهند آمد. مرکز همکاری احزاب کردستانی، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کومله) و حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در فراخوان‌های جداگانه مردم سراسر ایران را در همبستگی و همراهی با مبارزه در کردستان، جنبش زن زندگی آزادی و همچنین محکومیت سرکوب در شهرهای کردستان به اعتصاب در روز سوم آذر فراخوانده‌اند.

تحلیلگران سیاسی و فعالان برابری جنسیتی در گفت‌وگو با زمانه بر اهمیت این فراخوان و ضرورت پاسخگویی مثبت به آن تاکید کرده و معتقدند که همراه شدن با آن می‌تواند همبستگی سراسری را تقویت کند و فشار سرکوب را از کردستان بردارد.