یازدهمین روز اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی دنا شهر یاسوج


سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳
کارگران پتروشیمی دنا در شهر یاسوج در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای معوقه در برابر این مجتمع تجمع کردند. این اعتصاب در روز ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ یازدهمین روز خود را پشت سر می‌گذارد. به گزارش ایران کارگر، پتروشیمی دنا متعلق به هلدینگ انرژی سپهر است که متعلق به سپاه پاسداران می‌باشد. از یازده روز پیش تاکنون مدیران این شرکت که از مقامات سپاه پاسداران می‌باشند، پتروشیمی دنا را بدون اطلاع قبلی تعطیل کرده‌اند.
مقامات این شرکت به کارگران گفته‌اند، پول نداریم و به خانه‌هایتان بروید. اما کارگران در اعتراض به این اقدام در خوابگاه‌ها مانده‌اند تا پول‌شان را بگیرند. در حال حاضر کسی پاسخگوی کارگران اعتصابی پتروشیمی دنا نمی‌باشد. در روزهای گذشته کارگران در سایر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان از جمله در پتروشیمی بندرخمینی، اعتصاب و تجمع اعتراضی داشته‌اند.