تجمع تعدادی از کارگران کشت وصنعت هفت تپه


کانال مستقل کارگران هفت تپه
شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۵ مارس ۲۰۲۳

روز شنبه 5 فروردین، تعدادی از کارگران کشت وصنعت هفت تپه برای اعتراض به تعیین حداقل حقوق 5 میلیون 300هزار تومانی ماهیانه برای کارگران از طرف شورای عالی کار و عدم پاسخگویی به دیگرخواسته هایشان مبنی بر عدم همسان سازی حثوق،مشکل منازل سازمانی،عدم تبدیل وضعیت کارگران فصلی،مشکلات مشکلات کارگران در ام.دی.اف وبازگشت به کار اسماعیل بخشی دست به تجمع در مجتمع زدند.
برخی از دیگر مطالبات کارگران معترض چنین است:
-مطالبه همسان سازی
-مشکل منازل سازمانی
-تبدیل قرداد همکاران فصلی
-مشکلات همکاران در ام.دی.اف
-بازگشت به کار اسماعیل بخشی