نفري يك ميليون تومان دستخوش براي ۴۰۰ تن وحوش انتظامي در شروع سركوب كارگران عسلويه در مهرماه گذشته

شوراي ملي مقاومت ايران ( كميسيون امنيت و ضد تروريسم)
شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۵ مارس ۲۰۲۳

كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت به اطلاع كارگران و زحمتكشان عسلويه مي‌رساند

جمهوري اسلامي ايران
وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
سازمان حفاظت اطلاعات
طبقه بندي: خيلي محرمانه
-تاريخ : ۲۶/۰۷/۱۴۰۱
«ارتقا امنيت ودجا درسايه هم افزايي موثر»
از: حفاظت اطلاعات ساتا
به: مديرعامل محترم ساتا
موضوع: تقدير از عوامل انتظامي استان بوشهر
سلام عليكم، به استحضار مي‌رساند به دنبال اغتشاش‌هاي صورت گرفته درتاريخ ۱۸ مهرماه سال جاري در منطقه اقتصادي عسلويه كه گزارشهاي تفصيلي آن قبلاً به استحضار جنابعالي رسيده اقدامات موثر و به هنگامي توسط نهادهاي امنيتي و انتظامي منطقه صورت گرفته و به حمدالله تا اين لحظه موضوع مديريت شده و از سرايت به ساير بخشهاي كشور جلوگيري به عمل آمده كه در اين بين نقش ماموران جان بركف يگان ويژه ناجا كه از روز اول بروز اين اغتشاش درصحنه درگيري حضور داشته اند انكار ناپذيربوده و شايسته است به پاس تقدير از تلاش صورت گرفته به نحو مقتضي از زحمات اين عزيزان تقدير و تشكر به عمل آيد. لذا پيشنهاد مي گردد به نفرات حاضر درميدان يگان ويژه به استعداد ۴۰۰ نفر بن‌كارت اتكا به مبلغ ۱۰ ميليون ريال پرداخت و هزينه اين موضوع از طريق شركت هاي پتروشيمي تابعه شستان و غدير درمنطقه عسلويه كارسازي گردد.
رئيس حفاظت اطلاعات سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح / سعيدالسادات.