تجمع کارگران معدن سنگ آهن چادرملو در استان یزد


پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۵ می ۲۰۲۳

به گزارش شورای بازنشستگان، شماری از کارگران معدن سنگ آهن چادرملو در استان یزد در ادامه اعتراضات خود نسبت به عدم رسیدگی مشکلات صنفی و تاخیر در دریافت حقوق خود، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تجمع اعتراضی کارگران معدن سنگ آهن چادرملو در استان یزد، در ادامه تجمع اعتراضی روز جمعه بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نسبت به عدم رسیدگی مشکلات صنفی و تاخیر در دریافت حقوق خود، صورت گرفته است.