تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در کرمانشاه

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳ روز یکشنبه ۲۶ شهریور، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاه مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، بازنشستگان معترض خواستار ترمیم مستمری ماهانه، برخورداری از درمان رایگان و خدمات رفاهی مکفی و اجرای باقیمانده همسان سازی حقوق و پرداخت معوقه‌ی آن از سال ۹۹ تاکنون هستند. اجرای باقیمانده همسان سازی حقوق و پرداخت معوقه‌ ی آن از سال ۹۹ تاکنون، از دیگر مطالبات بازنشستگان معترض به شمار میرود.