تجمع پرستاران توحید سنندج


دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳

روز دوشنبه ۲۹ آبان، شماری از پرستاران شاغل در بیمارستان توحید سنندج در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در محوطه این بیمارستان تجمع برگزار کردند.
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، در این تجمع، پرستاران به وضعیت بد معیشتی و عدم پرداخت تعرفه سال ۱۴۰۱ اعتراض کردند. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی اکثر بخش‌های بیمارستان (به جز بخش های مراقبت‌های ویژه) را خالی کرده و به سمت ساختمان مدیریت حرکت کردند.
صدیق جدیدالاسلام معاون توسعه دانشگاه به پرستاران معترض گفت که تا هفته های آینده از پرداختی خبری نیست چون دولت بودجه ندارد.