تجمع و اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان


شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲ دسامبر ۲۰۲۳
روز شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲، هزاران نفر از کارگران بخش‌های مختلف کارخانه ذوب‌آهن اصفهان ، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زده و مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران ذوب‌آهن اصفهان ضمن اعتراض به اوضاع نامناسب معیشتی و سطح نازل دستمزدها، خواستار اجرای صحیح طرح طبقه ‌بندی مشاغل، همسان‌سازی حقوق با دیگر شرکت‌های فولادی، افزایش دستمزد و دیگر آیتم‌های مزدی هستند.
خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران در گزارشی بدون نام بردن از واژه «اعتصاب» مدعی شد که «یک تجمع صنفی برگزار شده است.»