تجمع کارکنان پتروشیمی آبادان


شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲ دسامبر ۲۰۲۳
روز شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲، جمعی از کارکنان پتروشیمی آبادان، در محوطه محل کار خود دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۴۰۰ نفر از این افراد یک ماه حقوق و سه ماه بیمه و ۱۰۰ نیروی پیمانکار هم دو ماه حقوق معوقه طلبکارند.