تجمع کارگران پیمانی طرح آبیاری کارون بزرگ


شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲ دسامبر ۲۰۲۳
روز شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲، گروهی از کارگران پیمانی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ در محل کار خود تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران معترض گفت: “حدود ۱۵۰ نفر از ما که در واحد‌های حراست، تعمیرات و بهره‌برداری مشغول کار هستیم از سال ۹۵ پیگیر تبدلیل وضعیت شغلی خود شده‌ایم و علارغم انجام مصاحبه استخدامی قرار بود سال قبل (۱۴۰۱) تبدیل وضعیت شویم که این اتفاق نیفتاد؛ اکنون هریک از ما با حداقل ۱۵ سال سابقه کار با حداقل حقوق و مزایا کار می‌کنیم و علیرغم سابقه کار و تخصص، همچنان امنیت شغلی نداریم.”