اعتصاب و تجمع پرستاران وکارکنان بیمارستان جلیل یاسوج دراعتراض به نداشتن امنیت جانی


شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲ دسامبر ۲۰۲۳

روزشنبه 11 آذر، پرستاران وکارکنان بیمارستان جلیل یاسوج برای اعتراض به نداشتن امنیت جانی دست از کارکشیدند و در محوطه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در استان کهگیلویه و بویر احمد تجمع کردند.
به گزارش عصر دنا: ، بامداد روزشنبه 11 آذر پرستار بیمارستان جلیل یاسوج توسط یک همراه بیمار زخمی شد و در بخش «ای. سی. یوی» این بیمارستان بستری شد.
بنا بهمین گزارش، به دلیل زخمی شدن این پرستار در بخش اورژانس بیمارستان جلیل یاسوج، کادر درمان، کارکنان و پرستاران این بیمارستان دست از کار کشیدند و به خاطر نبود امنیت جانی در محوطه دانشگاه تجمع کردند.