شعار شبانه در تهران و برخی از شهرها: مرگ بر خامنه ای

شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰ فوریه ۲۰۲۴

صدای انقلاب دمکراتیک مردم ایران
شماری از شهروندان در تهران و برخی دیگر شهرها در شامگاه شنبه ۲۱ بهمن «شعار مرگ بر خامنه» ای سردادند.
در تهران: شهرک اکباتان، تهرانپارس، چیتگر، آرياشهر، شهرک باقری، جنت آباد، میدان آرژانتین، منطقه ۱۰ تهران، محله شریعتی، شیخ بهایی
و در شهرهای کرمانشاه، ملایر، کرج(عظیمیه)، مشهد

برخی از شعارها
«مرگ بر خامنه‌ای»/ «مرگ بر دیکتاتور»/ «مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی»/ «مرگ بر جمهوری اسلامی»/ «بسیجی جیره‌خور، ‌آخرشه خوب بخور»/ «مرگ بر جمهوری اعدامی»/ «مرگ بر بسیجی»/ «مرگ بر خامنه‌ای قاتل»/ «زن، زندگی، آزادی»/ «مرگ بر خامنه‌ ای ضحاک» .....