قالیباف در منگنه: اینکه خانواده آدم به ترکیه برود، گناه است؟

دیده بان ایران
در ویدیویی که از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جریان راهپیمایی ۲۲ بهمن، منتشر شده، او به ماجرای سفر خانواده اش به ترکیه و دریافت تراول چک از سوی دستیارش پاسخ می دهد.

وی می گوید: اینکه خانواده آدم به ترکیه برود، گناه است؟ پول‌هایی که دستیارم گرفته برای تبلیغات مجلس بوده؛ نقد هم نبوده، کارت پول بوده