تجمع کشاورزان در شهر أصفهان


سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ - ۲ آوریل ۲۰۲۴

روز سه شنبه چهاردهم فروردین، جمعی از کشاورزان اصفهان با راهپیمایی و سر دادن شعارهایی اعتراضی در یکی از خیابانهای این شهر خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، تجمع این کشاورزان در اعتراض به مشکلات آب و عدم رسیدگی و پاسخگویی مسئولان صورت گرفته است.