تجمع کارگران شهرداری کوت‌ عبدالله


سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ - ۲ آوریل ۲۰۲۴

جمعی از کارگران پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبز شهرداری منطقه کوت عبدالله اهواز صبح امروز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه، در اعتراض به‌ عدم دریافت حقوق بهمن و اسفند ماه سال گذشته، مقابل استانداری اهواز تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران در این خصوص گفت: “نه تنها حقوق دو ماه آخر سال قبل، بلکه ما به‌ التفاوت حقوق فروردین ۱۴۰۳ را نیز هنوز دریافت نکرده‌ایم. در حالی که کارمندان و کارگران ایثارگر حقوق و عیدی و رفاهیات خود را نیز دریافت کرده‌اند. در حال حاضر نه خرج خورد و خوراک داریم و نه دوا و درمان. این در حالی است که هیچ یک از مسئولین از پیمانکار گرفته تا شهردار پاسخگوی ما نیستند.