تجمع کارکنان اداره برق در لرستان


سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴ می ۲۰۲۴

روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، گروهی از کارکنان اداره برق نورآباد، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات شان، با پهن کردن سفره خالی مقابل استانداری لرستان، تجمع کردند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارکنان، نسبت به دستمزد نازل و تبعیض در مبالغ پرداختی و همچنین، عدم اجرای کامل طرح طبقه‌ بندی مشاغل معترض هستند.